Seznam příjemců dotací

ACLAR MILAN

okres Olomouc

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Greening 0,00 42 935,39 42 935,39
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 957,18 957,18
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 78 980,89 78 980,89

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 4 024,68