Seznam příjemců dotací

ADAM JAROSLAV

Neustupov, okres Benešov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 16 635,42 49 906,06 66 541,48
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 14 209,40 42 628,18 56 837,58
2017 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 21 384,43 21 384,43
2017 EZZF PP Greening 0,00 48 794,53 48 794,53
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 491,97 1 491,97
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 89 659,11 89 659,11

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 5 579,92