Seznam příjemců dotací

ABRLE JOSEF

Pavlov, okres Břeclav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 37 816,44 37 816,44