Seznam příjemců dotací

AB AGRO s.r.o.

Křišťanovice, okres Bruntál

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD Agroenvironmentální opatření 2007-13 -336 801,61 -1 347 209,37 -1 684 010,98
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 387 197,28 1 161 591,03 1 548 788,31
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 132 192,21 396 576,62 528 768,83
2017 EAFRD 14+ Ekologické zemědělství (EZ) 394 266,21 1 182 797,74 1 577 063,95
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 394 839,49 1 184 518,47 1 579 357,96
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 196 671,98 196 671,98
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 327 572,68 1 327 572,68
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 65 332,06 65 332,06
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 420 216,59 2 420 216,59
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 742 302,39 742 302,39

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 195 497,54