Seznam příjemců dotací

ADAM ROMAN

okres Havlíčkův Brod

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 5 855,49 17 566,47 23 421,96
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 16 052,24 16 052,24
2017 EZZF PP Greening 0,00 87 088,25 87 088,25
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 5 013,91 5 013,91
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 159 448,95 159 448,95
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 146 990,57 146 990,57

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 14 520,89