Seznam příjemců dotací

ABRAHAM LUBOMÍR

Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Greening 0,00 115 642,09 115 642,09
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 3 851,17 3 851,17
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 211 487,94 211 487,94

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 10 840,07