Seznam příjemců dotací

ABRAHAM VLADIMÍR

Osík, okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Greening 0,00 162 210,91 162 210,91
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 5 704,77 5 704,77
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 296 359,06 296 359,06

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 15 586,95