Seznam příjemců dotací

1. EVP s.r.o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 15 947,10 47 841,26 63 788,36
2017 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 44 855,15 44 855,15
2017 EZZF PP Greening 0,00 54 102,01 54 102,01
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 2 034,21 2 034,21
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 99 331,93 99 331,93

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 5 759,58