Seznam příjemců dotací

ABERO s.r.o.

Stříbro, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 58 097,02 174 290,88 232 387,90
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 945 997,38 945 997,38

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 48 618,95