Seznam příjemců dotací

AD Salák s.r.o.

Chválenice, okres Plzeň-město

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 1 883,51 5 650,52 7 534,03
2017 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 35 988,43 35 988,43
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 7 512,44 7 512,44
2017 EZZF PP Greening 0,00 50 221,27 50 221,27
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 860,66 1 860,66
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 92 259,31 92 259,31

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 5 440,39