Seznam příjemců dotací

1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.

Dynín, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Investice do zemědělských podniků 40 400,00 39 600,00 80 000,00