Seznam příjemců dotací

ABÍK LUKÁŠ

Zásmuky, okres Kolín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 5 875,89 17 627,65 23 503,54
2017 EZZF PP Greening 0,00 17 471,58 17 471,58
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 44,96 44,96
2017 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 7 916,72 7 916,72
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 31 841,73 31 841,73

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 1 615,58