Seznam příjemců dotací

1. mezinárodní nadace trvalé zemědělské

Jablůnka, okres Vsetín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Greening 0,00 7 058,05 7 058,05
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 12 863,22 12 863,22

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 652,65