Seznam příjemců dotací

ABIES Vysočina s.r.o.

Horní Cerekev, okres Pelhřimov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 37 593,34 112 780,01 150 373,35
2017 EZZF PP Greening 0,00 204 119,03 204 119,03
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 8 472,96 8 472,96
2017 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 78 006,96 78 006,96
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 372 736,09 372 736,09

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 19 133,74