Seznam příjemců dotací

ADAMCOVÁ JANA

Třinec, okres Frýdek-Místek

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 3 201,76 9 605,26 12 807,02
2017 EZZF PP Greening 0,00 11 011,34 11 011,34
2017 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 5 017,02 5 017,02
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 20 068,00 20 068,00

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 1 018,21