Seznam příjemců dotací

A-klimatizace s.r.o.

Plzeň, okres Plzeň-město

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Bahnice a kozy (VCS) 0,00 6 872,96 6 872,96
2017 EZZF PP Greening 0,00 5 881,71 5 881,71
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 10 719,35 10 719,35

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 543,88