Seznam příjemců dotací

1.VZPPP s.r.o.

Brno, okres Brno-město

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 -14 799,37 -14 799,37