Seznam příjemců dotací

ABT JAN

okres Praha-západ

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Ekologické zemědělství (EZ) 3 335,66 10 006,97 13 342,63
2017 EAFRD 14+ Zahájení činnosti mladých zemědělců 307 026,00 300 946,00 607 972,00
2017 EZZF PP Greening 0,00 38 959,54 38 959,54
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 1 049,25 1 049,25
2017 EZZF PP Mladý zemědělec 0,00 17 750,90 17 750,90
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 71 734,95 71 734,95