Seznam příjemců dotací

AB Bor Plus s.r.o.

Bor, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Greening 0,00 349 570,49 349 570,49
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 13 162,36 13 162,36
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 637 819,59 637 819,59

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 32 768,08