Seznam příjemců dotací

AB Krásná s.r.o.

Bor, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 91 435,40 274 306,01 365 741,41
2017 EAFRD 14+ Ekologické zemědělství (EZ) 73 102,07 219 306,10 292 408,17
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 77 954,84 233 864,50 311 819,34
2017 EZZF PP Greening 0,00 248 005,58 248 005,58
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 9 119,71 9 119,71
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 452 718,81 452 718,81

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 23 247,58