Školní projekty

Seznam schválených dodavatelů zařazených ve školních projektech - školní rok 2017/2018

V současné době probíhají změny v obou školních projektech, které povedou k jejich maximálnímu přiblížení a propojení. Evropská komise k tomuto vydala předpisy: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. Ministerstvo zemědělství připravilo nařízení vlády č. 74/2017 Sb., společné pro oba projekty, které nabylo účinnosti dnem 15. března 2017 s výjimkou zrušovacích ustanovení.
Termín pro doručení žádostí o schválení žadatelů o podporu pro nový školní rok 2017/2018 je podle § 13 odst.1 nařízení vlády 74/2017 Sb. stanoven na 30. dubna 2017, vzhledem k tomu, že se nejedná o pracovní den, žádosti musí být na SZIF doručeny nejpozději do 2. května 2017.

Dne 4. dubna 2017 od 13:00 do 15:30 hodin se konal seminář „Školní programy podpory dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol – změny a novinky pro školní rok 2017/2018“. Seminář zorganizovalo MZe ve spolupráci se SZIF. Účastníci semináře byli seznámeni s novinkami v legislativě a se změnami, které v současné době probíhají na školních projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (propojení obou školních projektů, nové možnosti, postupy při podávání žádosti atd.).
Seminář byl určen především těm subjektům, které se hodlají do projektu zapojit a zahájit dodávání produktů do škol
1. září 2017.
Podklady k semináři:

Školní projekty:

• Mléko do škol

• Ovoce a zelenina do škol

• Nejčastější dotazy ke školním projektům

Legislativa: