Školní projekty

Seznam žadatelů schválených do školních projektů - školní rok 2018/2019
Seznam schválených produktů pro školní projekt Ovoce a zelenina do škol
Seznam schválených výrobků pro školní projekt Mléko do škol

Ve školních projektech probíhají změny, které vedou k jejich maximálnímu přiblížení a propojení. Evropská komise k tomuto vydala předpisy: prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. Ministerstvo zemědělství připravilo nařízení vlády č. 74/2017 Sb., společné pro oba projekty, které nabylo účinnosti dnem 15. března 2017 s výjimkou zrušovacích ustanovení.

Dne 4. dubna 2017 od 13:00 do 15:30 hodin se konal seminář „Školní programy podpory dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol – změny a novinky pro školní rok 2017/2018“. Seminář zorganizovalo MZe ve spolupráci se SZIF. Účastníci semináře byli seznámeni s novinkami v legislativě a se změnami, které v současné době probíhají na školních projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol (propojení obou školních projektů, nové možnosti, postupy při podávání žádosti atd.).
Seminář byl určen především těm subjektům, které se hodlají do projektu zapojit a zahájit dodávání produktů do škol
1. září 2017.
Podklady k semináři:

Školní projekty:

• Mléko do škol

• Ovoce a zelenina do škol

• Nejčastější dotazy ke školním projektům

Legislativa: