Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (např. na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Sedmileté programové období skončilo v roce 2013, přípravy na následující období PRV v současné době vrcholí, finální podoba nového programového období bude teprve nastavena.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců hlavních dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF. Seznam je pravidelně aktualizován.