Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační platby (např. AEO, AEKO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova (PRV) je zaměřen na konkurenceschopnost zemědělství, udržitelné využití přírodních zdrojů, na opatření v oblasti klimatu a na vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců hlavních dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF. Seznam je pravidelně aktualizován.

Oznámení o nedostupnosti aplikace Portál farmáře

Nepřehlédněte

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 12. 10. – 14. 10. 2016 bude SZIF Vsetín mimo provoz z důvodu stěhování pobočky do nového objektu.

Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence
Od 1. 1. 2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.

WELFARE
Termín vydávání rozhodnutí (90 %) na opatření Dobré životní podmínky zvířat (welfare) je posunut na 27. 10. 2016. K posunutí termínu došlo z důvodu vysoké administrativní náročnosti při zpracování a vysoké chybovosti žádostí.

Zpravodajství

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 131
 • stránka
 • Tiskové zprávy

  Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k životnímu prostředí a mladé zemědělce. Ministr stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2015
  Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.
  29.10.2015

  Při zahájení Země živitelky byly předány certifikáty KLASA oceněným producentům
  České Budějovice, 27. srpna 2015 – V Pivovarské zahradě českobudějovického výstaviště již tradičně proběhlo slavnostní předávání certifikátů KLASA. Celkem čtyři producenti s šesti výrobky převzali ocenění z rukou náměstkyně pro řízení Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství Viery Šedivé a ředitele Sekce řízení regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu Miloše Jirovského. V současné době je značkou KLASA označeno 1 120 výrobků od 222 výrobců.
  27.08.2015