SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

Nepřehlédněte

OMEZENÍ DOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK A PORTÁLU FARMÁŘE
Z důvodu technické údržby bude omezena dostupnost Portálu farmáře a webových stránek SZIF během následujících termínech:

SZP po reformě – I. a II. pilíř
Ministerstvo zemědělství zahajuje sérii článků, které představí novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.

21. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství v rámci 21. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014.

Zpravodajství

Dvacáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v září 2014
14.08.2014 Obecné zprávy PDF 216KB

Souběh financování výdajů MAS z opatření IV.1.1 Místní akční skupina a z opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce
Informujeme Vás o aktualizaci tiskové zprávy (vydané 15. 7. 2010 na webu SZIF), která se týká způsobilosti výdajů MAS v rámci opatření IV.1.1 a IV.2.1.
14.08.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 108KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 21. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (4. 8. – 8. 8. 2014) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
12.08.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 169KB

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace
Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.
12.08.2014 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy PDF 235KB

Tisková zpráva k dokumentu Hlasovací práva
Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovoluje informovat o zveřejnění jedné z variant přepočtu hlasovacích práv partnerů nejvyššího orgánu v rámci místní akční skupiny.
11.08.2014 Standardizace MAS PDF 229KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c)
Státní zemědělský intervenční fond dne 31.7.2014 dodatečně schválil ze zásobníku projektů 34 Žádostí o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c) – území mimo hlavního města Prahy.
05.08.2014 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů PDF 189KB

Informace pro žadatele o podporu v rámci opatření "Restrukturalizace a přeměna vinic" a "Investice v rámci SOT s vínem"
01.08.2014 Investice PDF 116KB

Informace o plnění kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2014-2015 červen
Informace o plnění kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2014-2015 červen
31.07.2014 Správa mléčných kvót PDF 624KB

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 30.7.2014 dodatečně schválil 1 Žádost o dotaci v rámci 18.kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.
30.07.2014 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství PDF 95KB

Vývoz sýrů do USA v rámci kvót
Na základě nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 jsou každoročně otevírány kvóty pro vývoz sýrů do Spojených států amerických. Žádosti o licence umožňující vývoz v kvótovém roce 2015 lze podat v období od 1. do 10. září 2014.
29.07.2014 Licence PDF 314KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 82

Tiskové zprávy

V Operačním programu Rybářství rozdělí Ministerstvo zemědělství dalších 40 milionů korun
V září začne 20. kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. Žadatelé mohou získat dotace například na technologie recirkulačních systémů, rybářské vybavení, vozidla a příslušenství pro chov ryb, vydávání odborných publikací nebo pořádání odborných konferencí a seminářů. Celkem je pro ně připraveno více než 40 milionů korun.
15.08.2014

Prezentace SZIF na Zemi živitelce 2014
Státní zemědělský intervenční fond představil na tiskové konferenci pořádané Výstavištěm České Budějovice pod záštitou Ministerstva zemědělství chystaný program prezentace Fondu a národních značek kvality KLASA a Regionální potravina.
13.08.2014

 
Probíhá načtení stránky...