SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

Nepřehlédněte

PRŮZKUM TRHU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
SZIF zahájil průzkum trhu v rámci příprav veřejné zakázky na provoz a rozvoj IS systému SZIF.

SZIF vydává od 1. 12. 2014 Rozhodnutí o doplatku SAPS
Pro letošní rok je sazba 5 997,23 Kč na hektar.

ROZPOČET SZIF NA ROK 2015
Sněmovna schválila 10. prosince rozpočet SZIF na příští rok. V nadcházejícím roce bude hlavní prioritou SZIF zabezpečit provádění a kontrolu opatření Společné zemědělské politiky podle příslušných právních norem EU i ČR tak, aby nové programové období plynule navázalo na to předešlé.

Celkové dotace pro rok 2015 budou ve výši 40,3 miliardy korun, z toho 34,3 miliardy z rozpočtu EU a 6 miliard ze státního rozpočtu. Stejně jako v předchozích obdobích bude nejvíce finančních prostředků vyplaceno na přímé platby, na které je z rozpočtu EU vyčleněno 23,6 miliardy korun. Na Program rozvoje venkova je určeno 13,6 miliardy korun, z toho 10,2 miliardy z EU a 3,4 miliardy z národních zdrojů.

Zpravodajství

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 85

Tiskové zprávy

Ministr Jurečka po skončení kampaně „České Vánoce“: Soutěž zaznamenala velký úspěch
Přes 110 tisíc kompletně vyplněných hracích karet (111 093) přišlo do soutěže České Vánoce s regionálními potravinami. Zájem soutěžících tak potvrdil, že kampaň na podporu prodeje kvalitních potravin uspořádaná Ministerstvem zemědělství byla velmi úspěšná. Celkově se v rámci soutěže prodalo přes 3,2 milionu kusů různých produktů s příslušným označením kvality (3 213 720).
19.01.2015

Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky na dnešní tvrzení Asociace soukromého zemědělství ČR
Ministr Jurečka nesouhlasí s tvrzením Asociace soukromého zemědělství, že upřednostňuje velké zemědělské podniky před těmi malými. Proto chce vysvětlit svůj postoj a také konkrétní kroky, které na podporu malých farmářů podniká on i Ministerstvo zemědělství.
16.01.2015

 
Probíhá načtení stránky...