SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

Nepřehlédněte

Informace o mimořádných opatřeních pro odvětví ovoce a zeleniny 2014
V souvislosti s ruskými omezeními na dovoz zemědělských produktů z Evropské unie (dále jen „EU“) se Evropská komise rozhodla zavést zpětně od 18. 8. 2014 až do konce listopadu 2014 mimořádná opatření na podporu sektoru ovoce a zeleniny. O tomto záměru informovala veřejnost v tiskové zprávě vydané dne 18. 8. 2014. Následně byl členským státům předložen návrh nařízení, kterým se mimořádná opatření budou provádět. Komise přepokládá publikování tohoto nařízení začátkem září 2014.

SZP po reformě – I. a II. pilíř
Ministerstvo zemědělství zahajuje sérii článků, které představí novou Společnou zemědělskou politiku EU pro období 2015 až 2020.

21. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství v rámci 21. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014.

Zpravodajství

Pravidla pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
02.09.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 165KB

Upozornění pro žadatele - podání Deklarace chovu koní pro rok 2014
Žadatel, žádající o dotaci v rámci opatření LFA a AEO (podopatření Ošetřování travních porostů (B) a titulu Ekologické zemědělství (A1) – travní porosty), jenž chová na svém hospodářství koně, je povinen dodat do 15.9.2014 vyplněný formulář Deklarace chovu koní (včetně kopie Stájového registru) na příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádosti a LPIS. Je také možné využít elektronického podání přes Portál Farmáře. Aktuální formulář je ke stažení na webových stránkách SZIFu v sekci: „Jednotná žádost – ke stažení – Jednotná žádost – Deklarace chovu koní“.
29.08.2014 1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) PDF 177KB

Informace o mimořádných opatřeních pro odvětví ovoce a zeleniny 2014
29.08.2014 Poskytování finančních podpor pro organizace producentů PDF 221KB

Ministr zemědělství předal na výstavě Země živitelka osmnáct certifikátů KLASA
V rámci slavnostního zahájení 41. ročníku výstavy Země živitelka proběhlo v Pivovarské zahradě v Českých Budějovicích pravidelné slavnostní předávání certifikátů značky kvality KLASA. Celkem sedm producentů s 18 potravinářskými výrobky převzalo ocenění z rukou předsedy Senátu Parlamentu České Republiky Milana Štěcha, ministra zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána. V současné době je značkou KLASA oceněno 1 165 výrobků od 230 výrobců.
28.08.2014 Zpravodajství PDF 636KB

Informace o plnění kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2014-2015 červenec
Informace o plnění kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2014-2015 červenec
27.08.2014 Správa mléčných kvót PDF 623KB

Odškodnění pro české pěstitele ovoce a zeleniny v souvislosti s ruskými omezeními
26.08.2014 Vývozní subvence pro ovoce a zeleninu PDF 152KB

Dvacáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v září 2014
14.08.2014 Obecné zprávy PDF 216KB

Souběh financování výdajů MAS z opatření IV.1.1 Místní akční skupina a z opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce
Informujeme Vás o aktualizaci tiskové zprávy (vydané 15. 7. 2010 na webu SZIF), která se týká způsobilosti výdajů MAS v rámci opatření IV.1.1 a IV.2.1.
14.08.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 108KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 21. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (4. 8. – 8. 8. 2014) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
12.08.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 169KB

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace
Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.
12.08.2014 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy PDF 235KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 82

Tiskové zprávy

Ministr zemědělství Jurečka: Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou
Žákům prvního stupně základních škol, ale nově i předškolákům a žákům šestých tříd speciálních škol, je od nového školního roku určen projekt Ovoce a zelenina do škol. Zvyšuje se také finanční podpora. Projekt probíhá v České republice od roku 2009 v rámci Společné zemědělské politiky EU. Jeho cílem je pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí stravovací návyky.
02.09.2014

Značku Regionální potravina Jihomoravského kraje získalo devět nových výrobků

(Brno, 31. srpna 2014) Náměstek ministra zemědělství Martin Žižka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes předali ocenění Regionální potravina devíti produktům z Jihomoravského kraje v rámci Jihomoravských dožínek. Tuto prestižní značku uděluje již pátým rokem Ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od malých a středních regionálních producentů ve 13 krajích Čech a Moravy.
01.09.2014

 
Probíhá načtení stránky...