SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

Zpravodajství (archiv)


Žádné soubory k zobrazení...

Zpravodajství

Upozornění pro žadatele - podání Deklarace chovu koní pro rok 2014
Žadatel, žádající o dotaci v rámci opatření LFA a AEO (podopatření Ošetřování travních porostů (B) a titulu Ekologické zemědělství (A1) – travní porosty), jenž chová na svém hospodářství koně, je povinen dodat do 15.9.2014 vyplněný formulář Deklarace chovu koní (včetně kopie Stájového registru) na příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádosti a LPIS. Je také možné využít elektronického podání přes Portál Farmáře. Aktuální formulář je ke stažení na webových stránkách SZIFu v sekci: „Jednotná žádost – ke stažení – Jednotná žádost – Deklarace chovu koní“.
29.08.2014 1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) PDF 177KB

Informace o mimořádných opatřeních pro odvětví ovoce a zeleniny 2014
29.08.2014 Poskytování finančních podpor pro organizace producentů PDF 221KB

Ministr zemědělství předal na výstavě Země živitelka osmnáct certifikátů KLASA
V rámci slavnostního zahájení 41. ročníku výstavy Země živitelka proběhlo v Pivovarské zahradě v Českých Budějovicích pravidelné slavnostní předávání certifikátů značky kvality KLASA. Celkem sedm producentů s 18 potravinářskými výrobky převzalo ocenění z rukou předsedy Senátu Parlamentu České Republiky Milana Štěcha, ministra zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána. V současné době je značkou KLASA oceněno 1 165 výrobků od 230 výrobců.
28.08.2014 Zpravodajství PDF 636KB

Informace o plnění kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2014-2015 červenec
Informace o plnění kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2014-2015 červenec
27.08.2014 Správa mléčných kvót PDF 623KB

Odškodnění pro české pěstitele ovoce a zeleniny v souvislosti s ruskými omezeními
26.08.2014 Vývozní subvence pro ovoce a zeleninu PDF 152KB

Dvacáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v září 2014
14.08.2014 Obecné zprávy PDF 216KB

Souběh financování výdajů MAS z opatření IV.1.1 Místní akční skupina a z opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce
Informujeme Vás o aktualizaci tiskové zprávy (vydané 15. 7. 2010 na webu SZIF), která se týká způsobilosti výdajů MAS v rámci opatření IV.1.1 a IV.2.1.
14.08.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 108KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 21. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (4. 8. – 8. 8. 2014) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
12.08.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 169KB

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace
Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.
12.08.2014 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy PDF 235KB

Tisková zpráva k dokumentu Hlasovací práva
Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovoluje informovat o zveřejnění jedné z variant přepočtu hlasovacích práv partnerů nejvyššího orgánu v rámci místní akční skupiny.
11.08.2014 Standardizace MAS PDF 229KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 82

Tiskové zprávy

Značku Regionální potravina Jihomoravského kraje získalo devět nových výrobků

(Brno, 31. srpna 2014) Náměstek ministra zemědělství Martin Žižka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes předali ocenění Regionální potravina devíti produktům z Jihomoravského kraje v rámci Jihomoravských dožínek. Tuto prestižní značku uděluje již pátým rokem Ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od malých a středních regionálních producentů ve 13 krajích Čech a Moravy.
01.09.2014

Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Největší mezinárodní agrosalon v České republice by měl zvýšit prestiž českého zemědělství
Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes zahájil největší tuzemskou výstavu zaměřenou na zemědělství a venkov. Na Výstavišti v Českých Budějovicích tak začal 41. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo zemědělství pro její návštěvníky připravilo například informační akci o bezpečnosti potravin, semináře pro odborníky, ministr ocení vědecké pracovníky. Výstava potrvá do 9. září.
28.08.2014

 
Probíhá načtení stránky...