Nepřehlédněte

 • UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL

  Od 22. 5. 2017 dochází ke změně většiny pevných telefonních linek na mobilní.

  Aktuální telefonní čísla zaměstnanců SZIF jsou k dispozici na www.szif.cz / SZIF / Organizační struktura ZDE, kde se po kliknutí na zvolený útvar zobrazí i možnost vyhledávání dle jmen.

  Telefonní číslo infolinky zůstává nezměněno: +420 222 871 871.


 • Jednotná žádost 2017

  SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí 2017.

  Podrobnější informace o příjmu Jednotné žádosti 2017 jsou k dispozici v Tiskové zprávě.


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení (II. balíček)

  Upozornění k blížícímu se ukončení termínu podání informace o splnění závazku do 30.6.2017.

  Podrobné informace k opatření jsou k dispozici na www.szif.cz ZDE


 • Příjem žádostí víno/vinice - Investice

  Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2017/2018 začal 1. 6. a bude ukončen 31. 8. 17.

  Podrobné informace včetně formulářů jsou k dispozici www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Investice - ZDE.


 • Newsletter 2017 - Duben


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení – doložení splnění závazku

  SZIF zahájil příjem Informace o splnění závazku. Administraci ověření splnění závazku bude provádět centrální pracoviště SZIF.

  Kompletní informace k k Mimořádné podpoře na přizpůsobení najdete na ZDE


 • Kontroly na místě

  Příručka pro žadatele 2017

  Pro žadatele o dotace v rámci Jednotné žádosti jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ


 • Dotace na včelařská opatření v roce 2017

  Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření využít činí 67 580 061 Kč.

  Příručka pro chovatele včel „Včelařské dotace krok za krokem” - leden 2017

  Bližší informace k včelařským opatřením jsou k dispozici Zde.


 • SZIF představuje mobilní aplikaci Kozel Ovozel


 • Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence

  Od 1. 1. 2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.

  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE