Nepřehlédněte

 • Částečná nedostupnost portálů SZIF

  Z důvodu plánované údržby informačního systému dne 22. 5. 17 v době od 18:40 do 22:00 hodin může dojít k částečné nedostupnosti portálů SZIF.
  Děkujeme za pochopení.


 • UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL

  Od 22. 5. 2017 dochází ke změně většiny pevných telefonních linek na mobilní.

  Aktuální telefonní čísla zaměstnanců SZIF jsou k dispozici na www.szif.cz / SZIF / Organizační struktura ZDE, kde se po kliknutí na zvolený útvar zobrazí i možnost vyhledávání dle jmen.

  Telefonní číslo infolinky zůstává nezměněno: +420 222 871 871.


 • Jednotná žádost 2017

  Řádné podávání Jednotných žádostí 2017 skončilo 15. května. Žadatelé mají ještě možnost využít pozdního podání během 25denní lhůty, v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června.

  Podrobnější informace k příjmu Jednotné žádosti 2017 jsou k dispozici v Tiskové zprávě

  Zodpovězené nejčastější dotazy k Jednotné žádosti naleznete ZDE.


 • Newsletter 2017 - Duben


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení – doložení splnění závazku

  SZIF zahájil příjem Informace o splnění závazku. Administraci ověření splnění závazku bude provádět centrální pracoviště SZIF.

  Kompletní informace k k Mimořádné podpoře na přizpůsobení najdete na ZDE


 • Kontroly na místě

  Příručka pro žadatele 2017

  Pro žadatele o dotace v rámci Jednotné žádosti jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení

  SZIF začal přijímat žádosti (I. balíček)
  Ministerstvo zemědělství stanovilo termíny školení (II. balíček)

  SZIF začal přijímat žádosti o platbu mimořádné podpory pro Oznámení plánu snížení produkce mléka podaná v 1. kole a od 1. 2. i ve 2. kole(I. balíček)

  Podrobné informace k 2. kolu jsou k dispozici ZDE
  Podrobné informace k 1. kolu jsou k dispozici ZDE

  Bližší informace o termínech školení pro žadatele, kteří se zavázali ke splnění této podmínky v rámci žádosti o mimořádnou podporu na přizpůsobení (II.balíček) jsou k dispozici ZDE.


 • Dotace na včelařská opatření v roce 2017

  Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření využít činí 67 580 061 Kč.

  Příručka pro chovatele včel „Včelařské dotace krok za krokem” - leden 2017

  Bližší informace k včelařským opatřením jsou k dispozici Zde.


 • SZIF představuje mobilní aplikaci Kozel Ovozel


 • SAZBY PP a PVP

  Schválené sazby pro SAPS, citlivé komodity a Přechodných vnitrostátních podpor.

  Sektor Sazby
  Jednotná platba na plochu (SAPS) 3 514,54 Kč/ha
  Greening 1 928,43 Kč/ha
  Mladý zemědělec 878,64 Kč/ha
  Škrobové brambory 16 268,86 Kč/ha
  Chmel 17 194,35 Kč/ha
  Ovoce velmi vysoká pracnost 13 849,96 Kč/ha
  Ovoce vysoká pracnost 8 495,28 Kč/ha
  Zelenina velmi vysoká pracnost 12 039,97 Kč/ha
  Zelenina vysoká pracnost 5 002,94 Kč/ha
  Konzumní brambory 4 891,14 Kč/ha
  Cukrová řepa 7 430,45 Kč/ha
  Bílkovinné plodiny 3 254,51 Kč/ha
  Masná telata 9 312,99 Kč/VDJ
  Dojnice 3 679,92 Kč/VDJ
  Ovce a kozy 3 524,89 Kč/VDJ

  Přechodné vnitrostátní podpory (PVP):

  Sektor Sazby
  Zemědělská půda 178,32 Kč/ha
  Chmel 4 845,07 Kč/ha
  Brambory určené na výrobu škrobu 1 621,74 Kč/t
  Přežvýkavci 95,40 Kč/VDJ
  Krávy bez tržní produkce mléka 121,28 Kč/VDJ
  Ovce/kozy 57,47 Kč/VDJ