Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Charakteristika podopatření

Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podpora se vztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES.

Více