SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova LEADER+
Investiční záměr a) 1. skupina – realizace strategie – MAS

Tato část Operačního programu Zemědělství je určena pro Místní akční skupiny (MAS), které mají připravené integrované územní strategie rozvoje venkova, disponují dostatečnou administrativní kapacitou a schopnostmi zajistit realizaci jednotlivých projektů pro realizaci Strategie.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv