SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova LEADER+
Investiční záměr b) 1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu

Tato část Operačního programu Zemědělství je určena pro žadatele, které vybírá Místní akční skupina (MAS) na základě vlastní výzvy pro realizaci své Strategie schválené pro dané programovací období SZIF a MZe. Projekty svým obsahem musí odpovídat zaměření Strategie MAS a schváleným přijatelným výdajům.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv