SZIF poskytuje

Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova LEADER+
Investiční záměr c) 2. skupina – osvojování schopností

Tato část Operačního programu Zemědělství je určena pro venkovské komunity na přípravu a realizaci lokální strategie rozvoje venkova. Především se jedná o technickou pomoc pro studie a analýzy oblasti, informování a vzdělávání populace pro podporu aktivní účasti v procesu rozvoje, zakládání Místních akčních skupin v souladu s principem partnerství, vypracování integrovaných rozvojových strategií atd.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv