Obsah sekce: Zpravodajství

III.3 Vzdělávání a informace

Cílem opatření je vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III.

Popis situace

Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace hospodářských subjektů.
Evropský sociální fond (ESF) bude navazovat na EZFRV podporami pro obecnou vzdělanost na venkově, začleňování skupin obyvatelstva, rekvalifikačními kurzy a využíváním internetových sítí. Opatření je nové, nenavazuje na opatření z předcházejícího programového období.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv