Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na opatření BISS, DRP, Celofaremní ekoplatba) a environmentální opatření (ANC, AEKO, Ekologické zemědělství, Natura 2000 na z.p.) a od roku 2024 i na Zalesňování zemědělské půdy 2023+ (péče a ukončení) a Agrolesnictví (péče o založený agrolesnický systém).

Projekty rozvoje venkova 2023 - 2027

Dotace určená pro zemědělské, lesnické a potravinářské podniky a další venkovské subjekty.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF za poslední dva fiskální roky.