dokument

Závěrečný rok včelařského programu 2011 – 2013 byl v ČR úspěšně ukončen

16.10.2013

Praha 16. 10. 2013 – Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci třetího roku programu na podporu chovu včelstev. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za třetí rok (1. 9. 2012 – 31. 8. 2013) poskytovaných v rámci tříletého včelařského programu.

Požadavky chovatelů včel na jednotlivá včelařská opatření byly předávány na SZIF průběžně od ledna prostřednictvím Českého svazu včelařů do 31.8.

Dotace jsou financovány z 50 % z prostředků EU a z 50 % z prostředků rozpočtu ČR. Pro výplaty v říjnu roku 2013 byla na včelařská opatření vyčleněna částka 66 209 tis. Kč.

„Ve stanoveném termínu bylo vyplaceno 100 % uvedené částky,“ uvedl ing. M. Barbuš, vedoucí Oddělení podpor živočišných komodit a propagace. Dotace byly poskytnuty chovatelům včel, registrovaným v ústřední evidenci vedené dle plemenářského zákona. Platební agentura vyplácela dotace prostřednictvím žadatele, kterým je Český svaz včelařů na 5 opatření v následujícím členění:

1. Technická pomoc – 35 630 tis. Kč
2. Boj proti varroáze – 18 932 tis. Kč
3. Racionalizace kočování včelstev – 3 867 tis. Kč
4. Úhrada nákladů na rozbory medu – 494 tis. Kč
5. Obnova včelstev – 7 286 tis. Kč.

„Vzhledem k tomu, že objem uznaných nároků na dotaci přesáhl celkovou výši přidělených finančních prostředků, musel Státní zemědělský intervenční fond přikročit ke krácení u některých opatření koeficientem 0,9593,“ upřesnil M. Barbuš.

Dotace v roce 2013 byly poskytovány podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění, a v souladu s Národním včelařským programem České republiky schváleným Evropskou komisí pro období 2011 -2013.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

PDF verze ke stažení