dokument

SZIF začne vydávat rozhodnutí k platbám od listopadu

31.07.2015

Praha, 31. července 2015 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil harmonogram vydávání rozhodnutí pro platby v rámci Jednotné žádosti. S jejich rozesíláním se počítá od listopadu 2015. Termín výplat bude záležet na stavu kontrol, jejichž ukončení je pro vyplácení dotací podmínkou.

Výplaty dotací jsou pro hospodaření našich zemědělců zásadní. SZIF proto vynakládá maximální úsilí, aby se finanční prostředky dostaly k žadatelům co nejdříve.

Předpokládáme, že ve druhé polovině listopadu začne SZIF zasílat rozhodnutí pro opatření LFA a Natura 2000 na zemědělské půdě. V prosinci pak budou následovat rozhodnutí na dotace SAPS, Greening a Mladý zemědělec.

Stejně jako v předchozích letech může žadatel urychlit platbu tím, že odešle formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ na regionální odbor SZIF, odkud obdrží rozhodnutí. Tento formulář lze zaslat jedním z následujících způsobů:

 • přes datovou schránku,
 • prostřednictvím Portálu farmáře,
 • osobně na příslušném regionálním odboru SZIF,
 • poštou,
 • e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem.
 • Formulář bude k dispozici na našich webových stránkách www.szif.cz, v sekci JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v záložce „Ke stažení“.

  Oproti loňskému roku nebudou na opatření SAPS vypláceny zálohy, veřejnost jsme o tom informovali již začátkem července. Kontroly, které jsou podmínkou pro poskytnutí případných záloh, budou v letošním roce ukončeny v době, kdy by již měly probíhat řádné platby. Vzhledem k výrazně větší náročnosti a rozsahu kontrol z důvodu nových podmínek a opatření se jejich průběh proti loňsku prodlouží, včetně nově povinných opakovaných kontrol, které budou u konkrétních podmínek a žadatelů prováděny v podzimním období. Jejich počet a rozsah bude znám v měsíci říjnu po dokončení letní části kontrol Jednotné žádosti, tedy po datu 30. září 2015.

  Návazně po tomto datu SZIF upřesní termín zahájení vydávání rozhodnutí a následných výplat pro opatření SAPS, Greening, Mladý zemědělec, LFA a Natura na zemědělské půdě.

  V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

  Vladimíra Nováková
  tisková mluvčí SZIF

  PDF verze ke stažení