Obsah sekce: Zpravodajství

Monitoring pomocí systému AMS

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) zavádí v roce 2023 vůbec poprvé moderní způsob monitoringu zemědělských ploch za pomoci družicového systému. Z anglického Area Monitoring System přejímáme zkratku AMS.


CO JE TO AMS A KDY ZAČNE?

Zpracovaná data sentinelu Copernicus

Jedná se o nový způsob, jak lze ověřit, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity a byly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotací. Ověření je založeno na vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země, zejména z družic Sentinel 1 a 2. AMS je poprvé spuštěn pro opatření na plochu v rámci jednotné žádosti pro rok 2023.


KOHO SE AMS TÝKÁ?

AMS umožňuje monitorovat jen omezené množství jevů, tedy i dotačních podmínek a opatření. Dokáže rozpoznat zemědělskou kulturu, pěstovanou plodinu a provedení seče či pastvy. Uplatňuje se proto u kontrol opatření na plochu v rámci jednotné žádosti. Systém AMS neověřuje dotační tituly vázané na hospodářská zvířata a lesnická opatření, ani tituly SOT, národní dotace, ekonomická opatření atd.


Chcete se o systému AMS dozvědět více? Pusťte si následující video:CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ AMS PRO ŽADATELE?

Systém AMS žadateli umožňuje na výsledky reagovat průběžně, před rozhodnutím o dotaci. V případě nesrovnalosti v žádosti je možné stav napravit, případně upravit svou žádost a tím předejít snížení dotace.

Výsledky monitoringu lze sledovat průběžně na Portálu AMS, který je propojen s Portálem farmáře SZIF. Portál AMS nabízí žadateli komplexní přehled o pozemcích i další užitečné informace. Skrze interaktivní mapové okno si může žadatel výsledky monitoringu zobrazit v prostorových souvislostech nebo si snímky svých pozemků prohlížet až dva roky zpětně.

Novinkou je také využití geotagovaných fotografií jako důkazního materiálu. Slouží k tomu bezplatná aplikace pro mobilní telefony. Ta žadateli umožňuje stav pozemků vyfotit s ověřením místa a času a následně, pokud bude třeba, tyto tzv. geotagované fotografie zaslat na Fond k posouzení. Vzájemná komunikace mezi žadatelem a Fondem je vnímána jako klíčový článek efektivního fungování systému kontrol, monitoringu pomocí systému AMS, v celkovém pohledu pak i dotačního systému jako takového.


Více se dozvíte v jednotlivých kapitolách:


Hlavní výhody AMS:

  • Zobrazení monitorovaných podmínek, termínů a průběžných výsledků přináší přehled a možnost reagovat - komunikovat s Fondem včas.
  • Prevence chyb v žádosti - možnost opravit chybnou deklaraci podáním změnové žádosti a tím se vyhnout krácení dotace.
  • Automatická oznámení o změnách a upozornění na blížící se termín těm žadatelům, u kterých ještě nebylo potvrzeno splnění podmínky.
  • Nahrazení kontrol na místě u podmínek, které lze monitorovat vzdáleně. Monitoring pomocí systému AMS je časově méně náročný jak pro zemědělce, tak pro Fond.
  • Možnost vyjasnit splnění podmínky geotagovanou fotografií.
  • Spravedlivější přístup skrze monitoring všech žadatelů - nevybírá se již vzorek ke kontrole, jako je tomu doposud u kontrol na místě, monitoring probíhá kontinuálně u všech žadatelů.
  • Komplexní informace – přehled pozemků a podmínek s časovou osou, užitečnými mapovými vrstvami a archivními daty. Využitelnost i pro vlastní potřebu.

Zdroj foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO