Obsah sekce: Zpravodajství

CO JE TO AMS A KOHO SE TÝKÁ

Zpracovaná data sentinelu Copernicus

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zavedl v roce 2023 do praxe moderní způsob monitoringu zemědělských ploch za pomoci družicového systému. Z anglického Area Monitoring System je převzata zkratka AMS. Systém AMS byl implementován ve všech členských státech Evropské unie jako efektivnější a flexibilnější způsob kontroly. Záměrem Evropské komise je i nadále provádět kontroly a odhalovat pochybení, ale zároveň chce žadatele na chybu včas upozornit a umožnit mu nápravu bez penalizace v duchu hesla prevence a komunikace. Zároveň systém odpovídá rozvojovým cílům využití moderních technologií i v oblasti zemědělství.

AMS je založen na vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země, zejména dat z družic Sentinel 1 a 2. Skrze analýzu těchto dat dokáže AMS vyhodnotit, zdali na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity a byly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotací. AMS umí rozpoznat zemědělskou kulturu, pěstovanou plodinu, provedení seče či pastvy a zakázané operace.

AMS se týká všech žadatelů, kteří žádají na opatření na plochu v rámci Jednotné žádosti.

Systém AMS neověřuje dotační tituly vázané na hospodářská zvířata a lesnická opatření, ani tituly SOT, národní dotace, ekonomická opatření atd.


Chcete se o systému AMS dozvědět více? Pusťte si následující video:


CO NOVÉHO AMS ŽADATELŮM PŘINÁŠÍ?

Systém AMS umožňuje žadateli sledovat výsledky monitoringu a průběžně na ně reagovat během celého dotačního období. Na Portálu AMS na tzv. Scoreboardu žadatel vidí pouze své pozemky z Jednotné žádosti, výsledky monitoringu k jednotlivým podmínkám a opatřením, GTFoto, které pořídil nebo je pořídil inspektor a požadavky na splnění úkolu. V mapovém okně si pak lze zobrazit mapovém podklady, včetně družicových snímků. Veškeré informace a podklady může žadatel použít i pro svou vlastní potřebu.

Systém AMS také přinesl novou aplikaci SZIF GTFoto, pomocí které mohou žadatelé na SZIF odesílat geotagované fotografie. Stejně tak systém generuje upozornění, která žadatel může dostávat na svůj e-mail. V průběhu roku 2024 se zprovozní i upozornění zasílaná formou SMS.