Obsah sekce: Zpravodajství

Monitoring pomocí systému AMS

Státní zemědělský intervenční fond chystá moderní způsob monitoringu zemědělských ploch za pomoci družicového systému. Převzato z anglického monitoring approach - zkráceně AMS.


CO JE TO AMS A KDY ZAČNE?

Zpracovaná data sentinelu Copernicus

Jedná se o nový způsob jak ověřit, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity a byly tak splněny podmínky pro poskytnutí dotací. Ověření je založeno na vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země, zejména z družic Sentinel 1 a 2.

Spuštění nového systému se předpokládá pro všechna opatření na plochu v rámci Jednotné žádosti podané v roce 2023.


CO NOVÉHO PŘINESE AMS PRO ŽADATELE?

Hlavním komunikačním kanálem bude Portál farmáře SZIF, kde bude možné sledovat průběžné výsledky monitoringu pomocí systému AMS, a to téměř v reálném čase. Žadatel bude mít možnost na ně reagovat a případně upravit svou žádost a tím v některých případech předejít možné penalizaci.

Portál farmáře SZIF bude dále nabízet další informace užitečné i pro vlastní potřebu žadatele. Žadatel si bude moci v rámci interaktivního mapového okna zobrazit veškeré snímky jeho pozemků a výsledky kontrol pomocí monitoringu, a to až dva roky zpětně.

Novinkou je využití geotagovaných fotografií, tj. fotografií s určeným místem pořízení, jako důkazního materiálu. V praxi to znamená, že žadatel vyfotí svůj pozemek pomocí nové aplikace (SZIF nabídne zdarma ke stažení) a fotografii zašle na SZIF k posouzení.

Z výše uvedeného vyplývá, že vzájemná komunikace mezi žadatelem a SZIF je důležitá k efektivnímu fungování monitoringu pomocí systému AMS.


Více se dozvíte v jednotlivých kapitolách:


Hlavní výhody AMS:

Možnost sledování průběžných výsledků dává žadatelům šanci na ně reagovat téměř v reálném čase a včas komunikovat se SZIF.

Zasílání upozornění na blížící se termín těm žadatelům, u kterých ještě nebylo potvrzeno splnění podmínky.

Prevence chyb v žádosti - systém upozorní žadatele na nalezené chyby ještě před vydáním rozhodnutí o dotaci. Ten může chybnou deklaraci opravit podáním změnové žádosti, a tím se vyhnout udělení sankce za chybnou deklaraci.

Nahrazení kontrol na místě pro vybrané podmínky, které bude možné vzdáleně monitorovat. Monitoring pomocí systému AMS je časově méně náročný jak pro zemědělce, tak pro SZIF.

Spravedlivější přístup skrze kontrolu všech žadatelů. Nevybírá se již vzorek ke kontrole, jako je tomu doposud u kontrol na místě, protože monitoring probíhá kontinuálně u všech žadatelů.

Využití dat i pro vlastní potřebu. Žadatel bude mít k dispozici veškeré snímky a doplňující informace k nim za libovolné období až dva roky zpětně.


Zdroj foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2017), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv