ORANŽOVÝ SEMAFOR – NÁSLEDNÉ AKTIVITY

V případě, kdy je pozemek na semaforu označen jako oranžový, tedy že jej nebylo možné vyhodnotit za pomocí satelitních snímků, je potřeba provést tzv. následné aktivity (Follow up), kterými se plnění podmínky prověří. Pro plnění následné aktivity se používá výhradně aplikace SZIF GTFotopro chytré telefony, která je zdarma ke stažení na Google Play a App Store. V rámci následných aktivit se prověří stav na pozemku tak, aby ve výsledku byly všechny pozemky u všech monitorovaných podmínek označené jako zelené, případně jako červené.

Následnou aktivitu plánuje vždy terénní inspektor a plánuje ji buď pro žadatele, anebo rovnou pro sebe. V momentě, kdy je následná aktivita naplánována pro žadatele, přijde žadateli požadavek na splnění úkolu do aplikace SZIF GTFoto. O požadavku na splnění úkolu se žadatel dozví i e-mailovou notifikací či je možné jej vidět na Scoreboardu. Plnění úkolu není ze strany žadatele povinné. V případě, že úkol žadatel nesplní, přechází automaticky k řešení na terénního inspektora. Součinnost žadatele při plnění následných aktivit však může urychlit celý proces vyhodnocování plnění podmínek a následnou administraci výplaty dotace.

V některých případech se může stát, že žadatel dostane požadavek na splnění úkolu dlouho po rozhodném datu dané podmínky. Může se zdát, že v těchto případech je již geotagovaná fotografie zbytečná, nicméně i v těchto případech je pro SZIF užitečná.


NÁSLEDNÉ AKTIVITY vs DODATEČNÉ DŮKAZY

I přes to, že se v obou případech jedná o aktivní zapojení žadatele do procesu vyhodnocování plnění podmínek, fakticky jde o dva rozdílné procesy. Zatímco následné aktivity reagují na oranžový semafor, dodatečné důkazy reagují na semafor červený. Není žádoucí, aby se procesy zaměňovaly, tedy aby na požadavek na úkol reagoval žadatel podáním dodatečného důkazu nebo naopak žadatel vyčkával na úkol v případě červeného semaforu. Takovéto záměny komplikují administrativu a prodlužují proces vyhodnocování podmínek i následnou administraci výplaty dotace.


Následná aktivitaDodatečný důkaz
Reakce na oranžový semafor.Reakce na červený semafor.
Plnění výhradně přes aplikaci SZIF GTFoto.Aplikace SZIF GTFoto není povinností (důkazem může být i klasická fotografie či jiný dokument).
Plnění není povinné. Plnění není povinné.
Omezený čas na splnění úkolu (cca 14 dní).Možnost podat kdykoliv během dotačního období.