Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy

Cílem dotačního opatření je podpora chovu bahnic, popřípadě chovu koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září.