Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na produkci konzumních brambor

Cílem tohoto dotačního opatření je podpora pěstování konzumních brambor, postupné zvyšování ploch pěstovaných brambor a vyrovnání rentability jejich pěstování ve srovnání s nízkonákladovými plodinami.