Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Gorgoňová Klára Mgr.
vedoucí Kanceláře generálního ředitele
+420 724 619 177
Klara.Gorgonova(at)szif.cz
Kletečková Iveta
referent Kanceláře generálního ředitele
+420 222 871 512
Iveta.Kleteckova(at)szif.cz
Podzimková Andrea Ing.
asistent
+420 222 871 627
Andrea.Podzimkova(at)szif.cz
Sopoušková Zuzana JUDr.
právník Kanceláře generálního ředitele
+420 739 322 684
Zuzana.Sopouskova(at)szif.cz
Žebroková Michaela Bc.
referent Kanceláře generálního ředitele
+420 222 871 607
Michaela.Zebrokova(at)szif.cz