Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Antošová Tereza Ing.
koordinátor CSV pro ČR
+420 703 197 256
Tereza.Antosova(at)szif.cz
Horníková Lenka Ing.
koordinátor činností RO
+420 703 197 468
Lenka.Hornikova(at)szif.cz
Lukášová Irena Ing.
vedoucí Oddělení řízení RO a CSV
+420 222 871 749
Irena.Lukasova(at)szif.cz
Plecitá Martina Mgr.
koordinátor činností RO
+420 703 197 398
Martina.Plecita(at)szif.cz
Roškotová Soňa Ing.
referent Oddělení řízení RO a CSV
+420 222 871 521
Sona.Roskotova(at)szif.cz