Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Bartáková Michaela Ing.
vedoucí Oddělení organizací producentů a mléka
+420 222 871 683
Michaela.Bartakova(at)szif.cz
Burdová Ivana Ing. CSc.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 733 696 533
Ivana.Burdova(at)szif.cz
Dvořáková Jana Ing.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 703 197 405
Jana.Dvorakova(at)szif.cz
Dýšek Martin Mgr.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 703 197 393
Martin.Dysek(at)szif.cz
Havelka Josef Ing.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 731 591 243
Josef.Havelka(at)szif.cz
Schovancová Kateřina Ing.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 703 197 341
Katerina.Schovancova(at)szif.cz
Sedmíková Darja Ing.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 703 197 404
Darja.Sedmikova(at)szif.cz
Zástavová Pavla Ing.
referent Oddělení organizací producentů a mléka
+420 703 181 094
Pavla.Zastavova(at)szif.cz