Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Hrůzová Daniela MSc.
vedoucí Oddělení metodiky LPIS
+420 731 688 631
Daniela.Hruzova(at)szif.cz
Kratochvíl Jakub Ing.
referent Oddělení metodiky LPIS
+420 703 197 392
Jakub.Kratochvil(at)szif.cz
Majerová Michaela Mgr.
referent Oddělení metodiky LPIS
+420 735 764 265
Michaela.Majerova(at)szif.cz
Pálka Václav Ing. Ph.D.
referent Oddělení metodiky LPIS
+420 703 199 847
Vaclav.Palka(at)szif.cz
Šebková Kamila Ing.
referent Oddělení metodiky LPIS
+420 735 711 372
Kamila.Sebkova(at)szif.cz