Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Bublincová Emilie Ing.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 703 197 356
Emilie.Bublincova(at)szif.cz
Chalupa Jan Mgr.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 703 197 218
Jan.Chalupa(at)szif.cz
Hofman Vladimír Mgr.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 703 197 505
Vladimir.Hofman(at)szif.cz
Maxová Ivana Ing.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 703 197 504
Ivana.Maxova(at)szif.cz
Pergl Václav Ing.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 703 197 390
Vaclav.Pergl(at)szif.cz
Stanislavová Adéla Ing.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 734 393 337
Adela.Stanislavova(at)szif.cz
Veverka Jakub Mgr.
vedoucí Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 222 871 788
Jakub.Veverka(at)szif.cz
Zobalová Zuzana Ing.
referent Oddělení AMS a rizikových analýz
+420 703 197 154
Zuzana.Zobalova(at)szif.cz