Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Balíková Lucie Ing.
účetní Oddělení centrální účtárny a výkaznictví
+420 703 197 361
Lucie.Balikova(at)szif.cz
Gregorová Hana Ing.
vedoucí Oddělení centrální účtárny a výkaznictví
+420 703 197 143
Hana.Gregorova(at)szif.cz
Mulicová Andrea DiS.
účetní Oddělení centrální účtárny a výkaznictví
+420 703 197 141
Andrea.Mulicova(at)szif.cz
Zajícová Markéta Ing.
účetní Oddělení centrální účtárny a výkaznictví
+420 724 619 211
Marketa.Zajicova(at)szif.cz