Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Fišer Matouš Mgr.
ředitel Odboru rozvoje ICT
+420 737 251 103
Matous.Fiser(at)szif.cz
Seidlová Romana
asistent
+420 222 871 501
Romana.Seidlova(at)szif.cz