Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Brajková Zuzana Ing.
referent Oddělení řízení ICT projektů
+420 703 178 105
Zuzana.Brajkova(at)szif.cz
Fischerová Blanka RNDr.
referent Oddělení řízení ICT projektů
+420 731 643 694
Blanka.Fischerova(at)szif.cz
Maxová Markéta Ing.
referent Oddělení řízení ICT projektů
+420 607 103 100
Marketa.Maxova(at)szif.cz
Mondek Dalibor Ing. et Ing.
vedoucí Oddělení řízení ICT projektů
+420 731 594 531
Dalibor.Mondek(at)szif.cz
Pivovarník Vladan Bc.
referent Oddělení řízení ICT projektů
+420 733 595 539
Vladan.Pivovarnik(at)szif.cz