Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

S ohledem na aktuální situaci dochází ke zrušení úředních hodin.

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, a to výhradně po telefonické dohodě.
I nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Bártová Iva Mgr.
vedoucí Oddělení právní služby přímých plateb a SOT
+420 703 197 486
Iva.Bartova(at)szif.cz
Bucher Cédric Mgr.
právník Oddělení právní služby přímých plateb a SOT
+420 735 705 487
Cedric.Bucher(at)szif.cz
Elíz Vladimír Mgr.
právník Oddělení právní služby přímých plateb a SOT
+420 703 197 192
Vladimir.Eliz(at)szif.cz
Horáková Marie
referent Oddělení právní služby přímých plateb a SOT
+420 731 533 312
Marie.Horakova(at)szif.cz
Klenovský Richard JUDr.
právník Oddělení právní služby přímých plateb a SOT
+420 703 197 345
Richard.Klenovsky(at)szif.cz
Novotný Oldřich Mgr.
právník Oddělení právní služby přímých plateb a SOT
+420 703 178 111
Oldrich.Novotny(at)szif.cz