Obsah sekce: Zpravodajství

Podpora na produkci chmele

Záměrem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří pěstují chmel na minimální výměře 1 hektar zemědělské půdy s kulturou chmelnice. Zároveň musí být chmelnice evidována na žadatele v evidenci využití půdy a v evidenci chmelnic nejméně od data podání žádosti do 20. srpna daného roku.