Obsah sekce: Ke stažení

Evidence kupních smluv v odvětví chmele

Evidence kupních smluv na dodávky chmele v České republice vychází z legislativy EU. Státní zemědělský intervenční fond je od 1. dubna 2006 pověřen dle §1 písm. q, zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, evidencí těchto smluv na dodávky chmele. Z uvedeného vyplývá pro pěstitele chmele povinnost zasílat kopie kupních smluv na SZIF.

Více

Ke stažení