Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Cukr/Bioethanol/Isoglukóza

Po ukončení produkčních kvót na cukr v roce 2017 je trh s cukrem monitorován prostřednictvím informací o cenách, produkci cukru a sklizni cukrové řepy, které cukrovary dle evropské a národní legislativy měsíčně i periodicky zasílají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu („dále jen Fond“). Souhrnné údaje za republiku Fond následně předává Evropské komisi. S účinností od 1.1.2021 bude sběr požadovaných dat o cukrové řepě a cukru rozšířen o nové položky ke sledování podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019. Nařízení vlády č. 316/2017 Sb., které stanoví některé podmínky provádění společných opatření trhu v odvětví s cukru, bylo novelizováno nařízením vlády č. 322/2020 Sb.

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení